Colofon icoon

Colofon

Deze website is ontworpen in onze studio met behulp van het webbureau Burg, Burg. De teksten zijn mede geschreven door Otekst.

Met beelden van o.a. Christel Ooms, René de Wit, Edwin Wiekens, Eclipse AV, Climate Launchpad, 25 Squares, Zero Waste Nederland.

Disclaimer

YURR.studio is niet verantwoordelijk voor afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier gepubliceerde / getoonde gegevens.

Auteurs

YURR.studio heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot ons wenden. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.